360° zpětná vazba = 365° FEEDBACK

Inovativní přístup k hodnocení osob prostřednictvím unikátního nástroje

360° zpětná vazba je nejefektivnější a nejčastěji využívaný nástroj pro zprostředkování zpětné vazby zaměstnancům od širokého spektra hodnotitelů. Současné 360°ZV jsou administrativně i časově velmi náročné na realizaci, všechny umí prakticky to samé, a výstupem je obvykle mnohastránková PDF zpráva, plná grafů a tabulek, na jejichž vysvětlení potřebuje zkušený konzultant dvě hodiny individuální interpretace.

365° FEEDBACK vrací zpětné vazbě její podstatu. Z neohrabaného nástroje dělá užitečnou, snadno a široce využitelnou aplikaci, která vám skvěle poslouží 365 dní v roce. Zrychlili jsme fázi administrace. Maximálně dbáme na časovou efektivitu hodnotitelů i hodnocených. Výstupní zpráva je přehledná a odpovídá technické vyspělosti roku 2023. Výsledkem není jen nová 360° zpětná vazba. Výsledkem je budoucnost on-line nástrojů zprostředkovávajících zpětnou vazbu.

Vyzkoušejte si 360° zpětnou vazbu ZDARMA ve Vašem týmu!

Nezávazně kontaktovat

Proč 365° FEEDBACK

Efektivně řeší celý proces sběru zpětné vazby

Interaktivní design výstupní zprávy

Zapomeňte na výsledný report ve formě dvacetistránkového pdf, na který v šuplíku padá prach. Naše výsledná zpráva je elektronická, interaktivní a kdykoli přístupná z počítače i mobilních zařízení.

Hodnocený dostává zprávu v elektronické podobě, může se zprávou aktivně pracovat a využít tak veškerých výhod, jaké mu elektronická verze poskytuje. Může snadno procházet nejdůležitější výstupy, označit, které projevy jsou pro něj důležité z hlediska hodnocení, které hodnocení ho překvapilo, který komentář pro něj byl užitečný, který nikoli a vytvořit si svůj akční plán.


Branding na míru

Naše 365° FEEDBACK může být vaše.

Aplikaci umíme nejen obrandovat dle vašeho přání, ale díky jednoduché a intuitivní editaci, můžete po řádném zaškolení nové dotazníky nejen sami vytvářet, ale i plně administrovat, čímž se výrazně sníží finální cena výstupního reportu.


Plně konfigurovatelná koncovým uživatelem

Je plně na Vás, zda využijete náš výchozí design 365° FEEDBACK, necháte se inspirovat setem více jak 30 přednastavených kompetencí a více jak 200 behaviorálních otázek, použijete Váš stávající kompetenční model, nebo vytvoříte zcela nový.

Stejným způsobem lze během 10 minut nastavit všechny parametry hodnocení, včetně typů a šířky škál, podrobnosti výsledné zprávy, skupin hodnotitelů, počtu kompetencí a způsobu hodnocení, specifických funkcí, až po úpravu textů a nastavení reminderů, či zvacího dopisu.


Snadná na vytvoření

Návrh nového designu hodnocení v 365° FEEDBACK jsme schopni vám expresně připravit do 24 hodin. Budete-li chtít využít již jednou vytvořený design hodnocení, stačí Vám na vytvoření nového projektu jen pár kliků myši a od jeho spuštění Vás pak dělí pouze několik minut.

Jak začít?

Začněte sbírat cennou zpětnou vazbu i ve vaší firmě.

1

Naplánujte

365° FEEDBACK je využitelná pro jednotlivce, týmy i celé organizace. Díky své jednoduchosti a rychlosti hodnocení je vynikajícím podkladem pro rozvoj zaměstnanců.

2

Vytvořte

Pomocí intuitivních nástrojů připravíte během chvíle kompetenční model, seznam účastníků, hodnotitelské skupiny, zvací emaily či hodnotící škály.

3

Spusťte

Jediným kliknutím informujete emailem účastníky zpětné vazby o spuštěném projektu. Každému z účastníků pak přijde do emailové schránky automaticky pozvánka k hodnocení.

4

Vyhodnoťte

Průběžně monitorujete sebrané výsledky a pak vypublikujete závěrečné zprávy.

Vybraní klienti